De elementen die offshore installaties plagen

Grote installaties hebben altijd te maken met weersomstandigheden. Denk aan een brug of een windmolen; ze staan buiten en zullen elke regendrup opvangen, elke vorm van vorst krijgt er vat op en als de zon maar lang genoeg schijnt zal ook de UV-straling na verloop van tijd zijn werk doen. Maar als je installatie offshore staat, zijn die elementen nog tien keer erger. Maar wat doet het precies en hoe kan je voorkomen dat je installatie het vroegtijdig begeeft?

Wat is offshore?

Met offshore wordt bedoeld; alles wat buiten de kust staat. Meestal gaat het hier om installaties die gas of olie winnen, maar in de laatste jaren is bijvoorbeeld het aantal windmolens ook flink toegenomen. Al deze installaties staan in zee. Een boorplatform staat bijvoorbeeld op hoge poten, die rusten op de bodem. Windmolens in zee zijn effectief, omdat het op zee gewoon vaker hard waait dan in het binnenland. Daar komt bij dat er veelvuldig discussies gevoerd worden over de aanwezigheid van windmolens in bewoonde gebieden. Zet hem in zee en die discussie wordt minder hevig. Maar alles wat in zee staat, krijgt dus dubbel te maken met de elementen.

Zout water, weer en wind

Iedereen die wel eens langere tijd op zee heeft doorgebracht, weet hoe het er aan toe kan gaan. Als het waait, waait het op zee altijd harder. Als het regent, heb je nergens om te schuilen. En het zoute water gaat overal zitten. Hetzelfde geldt voor de installaties die offshore staan; ook zij kunnen zich nergens achter verschuilen en staan altijd bloot aan de elementen. Met name het zoute water is hier een extra factor om rekening mee te houden; zout water vreet – veel meer dan zoet water – alles aan. Het zou wringt zich overal in en wie zijn installaties niet beschermt, zal er niet lang van kunnen genieten. En daarom zijn er bedrijven die zich specialiseren in het beschermen van deze installaties, zoals SSB Bouman offshore. Deze bedrijven hebben verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de elementen, en het zoute water, geen kans krijgen. En dat is toch het belangrijkste; dat de installaties in goede staat blijven en er geen zorgen zijn over de levensduur.

Hoe bescherm je installaties tegen de zee?

Een belangrijk onderdeel van die bescherming, is het aanbrengen van coatings die ervoor zorgen dat het materiaal in topconditie blijft – hoeveel zout water er ook tegenaan klotst. Deze coatings worden aangebracht nadat de installatie is gezandstraald en dus volledig vrij is van oxidatie en andere invloeden die je liever buiten de deur houdt. Coatings gaan vervolgens die oxidatie ook tegen, wat de levensduur van de installatie enorm doet toenemen. Ook is het mogelijk om brandwerende coatings aan te brengen; brand op open zee is een ramp en dus moet er alles aan gedaan worden om dit te voorkomen. Is dit eenmaal allemaal goed aangebracht, dan kan de installatie probleemloos vele jaren zijn werk doen en is het bestand tegen alles wat de elementen maar kunnen brengen. En daarmee kan je ook offshore uitstekend uit de voeten.